Diploma Faculty


Teaching Staff

# NAME DESIGNATION QUALIFICATION
1 PATIL VIJAY HARI PRINCIPAL
2 MAKHIJA KAILASH UDHAMDAS INCHARGE HOD
3 VISPUTE CHETAN SUBHASH INCHARGE HOD
4 AHMED SHAFEEQUERRAHMAN SHABBIR SENIOR LECTURER
5 PATIL LALITA BAJIRAO SENIOR LECTURER
7 INGALE HEMANT TUKARAM SENIOR LECTURER
8 PATIL RAJENDRA VISHWANTH SENIOR LECTURER
9 BARAHATE ATUL ASHOK SENIOR LECTURER
10 BHOLE SAROJ NITIN SENIOR LECTURER
11 ZAMBARE DEEPAK KIRSHNA LECTURER
13 INGALE KOMAL KISHOR LECTURER
14 CHAUDHARI SANJAY MEGHSHRAM LECTURER
15 PATIL HARISH ASHOK LECTURER
18 KOLHE DHNYANADA DINKAR LECTURER
19 CHAUDHARI HARSHAL KISHOR LECTURER
20 SHAIKH JUNERIYA AFZAL LECTURER
22 PATIL PRAVIN SAMADHAN LECTURER

Non-Teaching Staff

# NAME DESIGNATION
24 PATIL GAURAV HEMRAJ JUNIOR CLERK
25 JADHAV ISHWAR SHENFADU REGISTAR
26 BONDE PANKAJ RAMESH LAB ASSISTANT
27 SALI VIVEK DODHU LAB ASSISTANT