Diploma Governing Body

# NAME
1 Dr. Ulhas Vasudeo Patil
2 Dr. Mrs. Varsha Ulhas Patil
3 Prof. Pravin Vinayak Phalak
4 Prof. Hemant Tukaram Ingale
5 Shri. Chhabildas Madhusudan Rane
6 Dr. Vijay Hari Patil
7 Prof. Deepak K. Zambare
8 Dr. Prashant S. Warke( Director MBA )
9 Shri. Vijay Bhangale
10 Dr. Ketaki V. Patil